Javna naročila

JAVNO NAROČILO "IZVAJANJE PREVOZOV ŠOLSKIH OTROK V  OBČINI BISTRICA OB SOTLI ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023"

3-razpisna-dokumentacija narocnik-espd