Cerkev svetega Križa

Tik hrvaške meje, v vasi Ples, stoji podružnica sv. Križa, od koder se odpira čudovit razgled po Obsotelju in Hrvaškem Zagorju. Cerkvena stavba iz l.1607 (letnica na prekladi stranskega portala) ima pravokotno ladjo in tristrano sklenjen obokan prezbiterij.  Pozneje, morda še v 18. stol., so obokali ladjo, med leti 1877-80 so prizidali zvonik, podaljšali ladjo, povečali zakristijo. Zanimiv je mali zvon z napisom Hans Horn me fecit anno 1598. Velik oltar tabernakljatega tipa z veliko deizisno skupino iz okrog 1860 je podobarski izdelek, enako oltar sv. Urbana (okrog 1877-80) in prižnica. Orgle so iz leta 1883. 
V letu 1995 je cerkev doživela nekaj obnovitvenih del (drenaža, ometi, pleskanje, na novo prekrit zvonik), v letu 2000 pa dobila še novi tlak v cerkvi. Cerkev Sv. Križa na Vini gori velja za eno najlepših razglednih točk v naši občini.
 
Vir: Izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov, Seminarska naloga Občina Bistrica ob Sotli,  marec 2007, izdelale: Petra Misja, Nina Lojen, Tjaša Kunst