Ribnik, Trebče

Ob Kolarjevi domačiji je danes manjši ribnik. Pod leseno Kolarjevo hišo je nekoč tekla reka Bistrica. V letih 1971-1972 so urejali novo cesto med Podsredo in Bistrico ob Sotli in takrat so tok reke Bistrice premestili bolj južno, neposredno pod vznožje Orlice. Opuščeni rokav reke Bistrice so uredili v ribnik. V ribnik priteka potok Periše, na vzhodnem delu ribnika je urejen umeten odtok v Bistrico. Ribnik ni globok, pretok je močan, zato voda ni temperaturno razslojena in tako se na dnu razrašča rastlinski svet.

Ribnik na Trebčah je v spomladanskih dnevih daleč naokoli najpomembnejše mrestišče za številne dvoživke. Tukaj so strokovnjaki našli sekuljo, navadno krastačo, rosnico, planinskega pupka, zeleno rego, navadnega močerada, planinskega urha. Od kač pa prav gotovo lahko naletite na goža. V času mrestitve je cesta Podsreda-Bistrica ob Sotli črna točka za dvoživke. Že nekaj let zapored Kozjanski park ob cesti postavi nizke pregrade, ki preprečujejo dvoživkam prehod čez cesto. Ob pregradi so nato v jarku razmeščena vedra, v katera se naberejo dvoživke. Vedra z dvoživkami je potrebno ročno prenesti na drugo stran ceste v ribnik. V prihodnosti v upravi parka načrtujejo ureditev nadomestnega habitata na ravnici ob reki Bistrici.

Vir: Izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov, Seminarska naloga Občina Bistrica ob Sotli, marec 2007, izdelale: Petra Misja, Nina Lojen, Tjaša Kunst