Soteska reke Bistrice 'Prišjek', Zagaj

Reka Bistrica je izrazito sredogorska reka. Obsežnejši  prodni nanosi v strugi pričajo o njenem hudourniškem značaju. Slovi po slikovitih vodnih prizorih in bistri vodi, značilno je tudi pestro menjavanje širših in ožjih dolinskih delov ob strugi. 
 

Med Trebčami in Zagajem  je reka Bistrica vrezala okoli 3 km dolgo sotesko, ki je med Rebrijo in Tisovcem tako tesna, da je neprehodna. Pobočja so strma, skalovita in gozdnata, na južno stran se dvigujejo preko 400m. To je najbolj ohranjena in slikovita rečna soteska v vzhodni Sloveniji in predstavlja odlično ohranjen del rečnega ekosistema.
 
V soteski uspevajo nekatere manj znane in ogrožene rastlinske vrste: kranjska lilija, rumenkasti luk, srhkodlakavi netreskovec, gladnica, šopasta zvončnica in bodeča lobodika. Zanimivosti živalskega sveta so: gamsi, ujede, divji prašiči, dvoživke ter številni kačji pastirji. Vodotok reke Bistrice pa se ponaša s postrvmi in potočnimi raki.
 
Vir: Izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov, Seminarska naloga Občina Bistrica ob Sotli,  marec 2007, izdelale: Petra Misja, Nina Lojen, Tjaša Kunst