Žurajev hrast, Križan vrh

Hrast graden je zelo pogosta vrsta v Kozjanskem parku, Žurajev hrast pa je med njimi poseben zato, ker je izrednih dimenzij, saj je debelejši od metra in pol in je star vsaj 250 let.
V letu 2006 so Žurajev hrast korenito obžagali in ga s tem zaščitili, da bo preživel še vsaj nadaljnjih sto let. Hrast naj bi bil kmalu razglašen za naravno vrednoto.

Vir: Izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov, Seminarska naloga Občina Bistrica ob Sotli, marec 2007, izdelale: Petra Misja, Nina Lojen, Tjaša Kunst