Pomembne objave

123
07.09.2019 | TEK ZA MELE VITEZE V letu 2018 je tekač Bogomir Dolenc izpeljal športno-dobrodelni projekt 42 maratonov v 42 dneh, s katerim je v dvainštiridesetih zaporednih dneh odtekel vsak dan eno dolžino maratona, v različnih krajih Slovenije. Tako je nastala zgodba gibanja za male viteze... Vsa zbrana... Preberi več...
21.08.2019 | KAKO RAVNATI OB SREČANJU Z NEZAKONITIMI MIGRANTI Preberi več...
12.08.2019 | POBUDE ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA - OPP, OPN Občina Bistrica ob Sotli je pričela s postopkom izdelav Strokovnih podlag za občinski prostorski plan in za občinski prostorski načrt Občine Bistrica ob Sotli. Obrazci za Pobudo za spremembo namenske rabe prostora so na voljo v tajništvu občine oziroma na spodnjih povezavah. V... Preberi več...
09.08.2019 | MEDNARODNI TEDEN GLUHIH, 16. do 21. 9. 2019 MEDNARODNI DAN GLUHIH, 21.9.2019 GLUHI = SLIŠEČI PRIPRAVLJENI SPREJETI DRUGAČNOST? Svetovna organizacija gluhih (WFD), ustanovljena leta 1951 v Rimu,  je na svojem kongresu leta 1959 sprejela svetovno manifestacijo “Mednarodni dan gluhih”, ki ga gluhi povsod... Preberi več...
16.07.2019 | OBVEZNO ZATIRANJE AMBROZIJE Z namenom preprečevanja širjenja in zmanjševanja zapleveljenosti kmetijskih in nekmetijskih površin z ambrozijo je v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur.l. RS št. 62/07, 36/10, in 40/14, ter odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz... Preberi več...
03.07.2019 | OBJAVLJEN JE JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI ZA LETO 2019 Na povezavi. Preberi več...
19.06.2019 | NOVA LOKACIJA CSD CELJE, ENOTA ŠMARJE PRI JELŠAH Preberi več...
18.06.2019 | OBVESTILO O ZAPRTJU KRAJEVNIH URADOV UPRAVNE ENOTE ŠMARJE PRI JELŠAH V POLETNEM ČASU Preberi več...
14.06.2019 | Protipožarni preventivni ukrepi za varen dopust Navodila Skupnega organa za civilno zaščito in požarno varnost Preberi več...
05.06.2019 | POTRJEN JE PROJEKT "URBANA OBRT" Potrjena je operacija »Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti« (akronim: »Urbana obrt«). Operacija z nazivom »Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti«, prijavitelja Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško s... Preberi več...
123