< Pomembne objave

Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v Posavju v letu 2017

17.05.2018

Spoštovani! 

Na podlagi podatkov, ki so jih za potrebe državne statistike predložili gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki posamezniki,smo v AJPES Izpostavi Krško izdelali informacijoo poslovanju gospodarskih družbinsamostojnih podjetnikov v Posavju v letu 2017,ki vam jopošiljamo v prilogi.  

Pripravili smo tudi kratek pregled temeljnih podatkov o poslovanju družb s sedežem v občini, ki ga prilagamo. 

Vabimo vas, da obiščete tudi spletno stran, kjer sta objavljeni Informaciji o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji v letu 2017ter v nekaj dneh tudi Informacije za posameznestatistične regije.

 

Lep pozdrav,

 

Marijana Malus,

vodja izpostave

AJPES Izpostava Krško

Tel. 07 4882 924

e-pošta: marijana.malus@ajpes.si

informacija-o-poslovanju-gospodarskih-druzb-v-letu-2017 temeljni-podatki-o-poslovanju-druzb-v-obcini-bistrica-ob-sotli