< Pomembne objave

Javni razpis za dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje v okviru Garancijske sheme Posavje

24.09.2020

Objavljen je Javni razpis za  dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje v okviru Garancijske sheme Posavje za:

  • pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi in nacionalnimi sredstvi,
  • financiranje investicij in
  • financiranje obratnih sredstev,

s čimer se vlagateljem zagotovi sredstva za izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi,  gospodarstvu zagotovi likvidnost za omilitev posledic epidemije Covid-19, pospeši razvoj malega in srednjega gospodarstva, zmanjša stopnjo brezposelnosti ter poveča investicijske aktivnosti v regiji.

 

Več informacij najdete tudi na naši spletni strani: https://www.rra-posavje.si/aktualni-razpisi-1.html