< Pomembne objave

Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021

21.04.2021

JR ASI 2021- Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021 je objavljen na spletni strani: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/jr-asi