< Pomembne objave

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nakupa in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Bistrica ob Sotli za leto 2018

11.06.2018

Občina Bistrica ob Sotli je objavila Javni razpis, ki je objavljen na naslednji povezavi:

http://www.bistricaobsotli.si/za-obcane/razpisi