< Pomembne objave

JAVNO NAZNANILO

06.11.2017

Objavljamo Javno naznanilo za predstavitev Predloga načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini  Bistrica ob Sotl(ver 1.0)

V prostoru Skupnega organa občinske uprave za Civilno zaščito in požarno varnost, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah, od 6. 11. 2017 do 6. 12. 2017.

javna-predstavitev-predloga-nacrta-zascite-in-resevanja-ob-pojavu-epidemije-oziroma-pandemije-nalezljive-bolezni-pri-ljudeh-v-obcini-bistrica-ob-sotli-ver-10 nacrt-zir-ob-pojavu-epidemije-oziroma-pandemije-nalezljive-bolezni-pri-ljudeh-v-obcini-bistrica-ob-sotli-ver-10