< Pomembne objave

OBJAVLJEN JE JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI ZA LETO 2019 - prijave do 30. 10. 2019 IN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA IN VGRADNJO MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI BISTRICA OB SOTLI ZA LETO 2019 - PRIJAVE DO 15. 11. 2019

07.10.2019

Na povezavi.