< Pomembne objave

OBVESTILO OŠKODOVANCEM ZARADI POSLEDIC POZEBE V LETU 2021

12.10.2021

Občina Bistrica ob Sotli na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje številka: 844-8/2021-74-DGZR z dne 01.10.2021 o ocenjevanju škode zaradi posledic pozebe v tekoči kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom 2021, obvešča potencialne oškodovance, ki bodo od URSZR prejeli na dom tiskane obrazce za prijavo škode zaradi posledic pozebe v letu 2021, da lahko obrazce oddajo v sprejemni pisarni Občine Bistrica ob Sotli,  Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli.

Oškodovanci  morajo obrazec, ki ga prejmejo od Uprave RS za zaščito in reševanje, dopolniti z odstotki poškodovanosti posameznih kultur in priložiti dokazila (slike, cenilni list zavarovalnic….). V primeru sklenjenega zavarovanja kmetijske proizvodnje oškodovanci priložijo kopijo zavarovalne police in če z njim že razpolagajo tudi »dokazilo o izplačilu zavarovalnine«.

Oškodovanci morajo izpolnjen in podpisan obrazec - podpis oškodovanca na prijavnem obrazcu je obvezen - oddati v sprejemni pisarni Občine Bistrica ob Sotli - osebno ali po pošti najkasneje do 20.10.2021.

Oškodovance obenem obveščamo, da bosta kontrole na terenu opravljali tudi občinska in regijska komisija.