< Pomembne objave

OBVEZNO ZATIRANJE AMBROZIJE

16.07.2019

Z namenom preprečevanja širjenja in zmanjševanja zapleveljenosti kmetijskih in nekmetijskih površin z ambrozijo je v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur.l. RS št. 62/07, 36/10, in 40/14, ter odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur.l. RS št. 63/2010, predpisano obvezno zatiranje že od leta 2010 dalje.

 

Ambrozijo so dolžni zatirati vsi lastniki, upravljalci, najemniki kmetijskih in nekmetijskih zemljišč, kjer se ta škodljiva rastlina pojavi. Imetniki, upravljalci ali najemniki zemljišč so dolžni, da ambrozijo odstranijo še pred cvetenjem. Cvetenje ambrozije se večinoma prične v drugi polovici julija in traja do konca oktobra.

 

Ker smo na območju občine Bistrica ob Sotli opazili zelo močno povečanje ambrozije tudi na kmetijskih površinah v zasebni lasti, pozivamo vse občane, da tako pričnejo z zatiranjem ambrozije na svojih površinah.

 

Rastline iz rodu Ambrosia so v času cvetenja zelo alergene, povzročajo  nemalo zdravstvenih težav, predvsem alergije na dihalnem sistemu.