< Pomembne objave

POSLOVANJE KRAJEVNIH URADU NA OBMOČJU UE ŠMARJE PRI JELŠAH V POLETNEM ČASU

15.06.2017

obvestilo-poslovanje-krajevnih-uradov-v-poletnem-casu