< Pomembne objave

PREDSTAVITEV IDEJNEGA PROJEKTA »HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI«

09.08.2018

Predstavitev bo v četrtek, 23. 8. 2018,ob 19. uri, v dvorani Kulturnega doma Bistrica ob Sotli

 

 

Občina Bistrica ob Sotli načrtuje v obdobju 2019-2021, izvedbo največjega projekta s področja vodooskrbe na območju občine Bistrica ob Sotli, ki bo zagotavljala zdravo pitno vodo tudi za bodoče rodove.

Načrtuje se izvedba rekonstrukcije obstoječih primarnih cevovodov (zgrajeni v obdobjih 1960 – 1975), izgradnja novih povezovalnih cevovodov in vodovodnih objektov. Z menjavo starega, zastarelega sistema cevovodov, ki so izvedeni iz neprimernih materialov, se bodo odpravile pogoste okvare in velike izgube pri transportu pitne vode do odjemalcev, kakor tudi izboljšala kvaliteta pitne vode.

Za izboljšanje oskrbe s pitno vodo je predvidena, kot zagotavljanje rezervnega vodnega vira, tudi povezava z vodovodnim sistemom Bizeljsko, kar bo bistveno izboljšalo preskrbo prebivalstva s pitno vodo, še posebej v sušnih obdobjih.

Izvedba tako obsežnega projekta ne bo možna brez podpore vas občanov in lastnikov zemljišč. Vljudno vabljeni na predstavitev idejnega projekta, kjer bomo poskušali s predstavniki upravljalca vodovodnega sistema, OKP Rogaška Slatina, predstaviti projekt in odgovoriti na vaša vprašanja.

 

 

                Župan Franjo Debelak