< Pomembne objave

RAZPIS ZA DIREKTORJA PODJETJA OKP ROGAŠKA SLATINA

21.01.2019

Na podlagi 26.in 42.člena Družbene pogodbe o ustanovitvi   OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.,  skupščina podjetja, na podlagi sklepa z dne 10.01.2019,  objavlja javni razpis za delovno mesto DIREKTORJA   PODJETJA.

Razpis za direktorja podjetja