< Pomembne objave

SPREMENJEN e-NASLOV ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE OBČINE BISTRICA OB SOTLI

26.03.2020

Novi e-naslov štaba Civilne zaščite občine Bistrica ob Sotli je cz@bistricaobsotli.si.

Zaradi zmanjšanja varnostnega tveganja v informacijskih sistemih ob pandemiji koronavirusa smo po navodilih službe za podporo Republiškega štaba Civilne zaščite spremenili uradni elektronski naslov štaba Civilne zaščite Občine Bistrica ob Sotli.

Ostali kontakti za pomoč občanom ostanejo nespremenjeni:

- župan Franjo Debelak 051 444 090

- namestnik poveljnika Bogomir Marčinković 041 796 359

- Mirela Kunst 068 147 432