< Pomembne objave

SPREMENJENO POSLOVANJE KRAJEVNEGA URADA BISTRICA OB SOTLI, OD TORKA, 4. 2. 2020 DALJE

03.02.2020