Pomembne objave

11.03.2016 | JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OTROŠKE IN MLADINSKE PROGRAME V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2016 Javni razpis je objavljen na spletni stran/za-obcane/razpisi/2016/javni-razpis-za-dodelitev-proracunskih-sredstev-za-otroske-in-mladinske-programe-v-obcini-bistrica-ob-sotli-v-letu-2016i: Preberi več...
10.03.2016 | JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2016 Javni razpis je objavljen na spletni strani:                            /za-obcane/razpisi/2016/razvoj-malega-gospodarstva-razpis-2016 Preberi več...
10.03.2016 | JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2016 Javni razpis je objavljen na spletni strani: /za-obcane/razpisi/2016/javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-drustev-na-podrocju-ljubiteljske-kulturne-dejavnosti-v-obcini-bistrica-ob-sotli-v-letu-2016 Preberi več...
10.03.2016 | JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2016 Javni razpis je objavljen na spletni strani: /za-obcane/razpisi/2016/javni-razpis-za-sofinanciranje-letnih-programov-sporta-v-obcini-bistrica-ob-sotli-v-letu-2016 Preberi več...
08.03.2016 | Priporočila ob čistilnih akcijah in Priporočila o ravnanju z azbestnimi odpadki ob čistilnih akcijah Spoštovani! Ker se bodo v spomladanskih mesecih kmalu pričele čistilne akcije, vam pošiljamo spletno povezavo na dvoje priporočil za varno delo ljudi, ki se bodo čistilnih akcij udeležili: Priporočila ob čistilnih akcijah http://www.nijz... Preberi več...
07.03.2016 | OBVESTILA ZA ČEBELARJE IN ŠIRŠO JAVNOST Posredujemo navodila Čebelarske zveze Slovenije: ČEBELE IN OPRAŠEVANJE TER   ZAGOTAVLJANJE ČEBELJIH PAŠ IN SAJENJE MEDOVITIH RASTLIN         Preberi več...
26.01.2016 | JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE BISTRICA OB SOTLI ZA LETO 2016 Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli  je na svoji 11. redni seji, dne  25. 01. 2016, sprejel Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli  za leto 2016  v prvi obravnavi, ter dal predlog proračuna v javno razpravo. Vsi zainteresirani lahko do  15. 02. 2016 ... Preberi več...
19.01.2016 | JAVNA PREDSTAVITEV PREDLOGA DELNEGA NAČRTA ZIR OB NESREČI ZRAKOPLOVA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI Občina Bistrica ob Sotli na podlagi 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite, reševanja in pomoči (Ur. l. RS št. 24/2012) organizira Javno predstavitev predloga Delnega načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v občini... Preberi več...
08.01.2016 | Vinska kraljica 2016 je Sara Stadler iz Bistrice ob Sotli 20. vinska kraljica Slovenije je postala Sara Stadler iz Bistrice ob Sotli, ki bo združevala slovenske vinorodne dežele. Hkrati bo predstavljala slovenska vina, vinogradništvo, turizem in kulturno dediščino doma in v svetu. 21-letnica iz Bistrice ob Sotli prihaja iz... Preberi več...
24.12.2015 | NOVI DELOVNI ČAS KNJIŽNICE BISTRICA OB SOTLI Preberi več...