Pomembne objave

20.04.2016 | AKTUALNI PRISPEVKI ZA ČEBELARJE Preberi več...
11.04.2016 | OBVESTILO O VPISU PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC Vrtec Pikapolonica pri OŠ Bistrica ob Sotli obvešča, da poteka vpis predšolskih otrok v vrtec za šolsko leto 2016/2017.  Preberi več...
06.04.2016 | Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj in diplom inovacijam na območju regije Posavje Preberi več...
15.03.2016 | JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Bistrica ob Sotli v letu 2016 Razpis je objavljen na spletni strani: /za-obcane/razpisi/2016/javni-razpis-za-dodelitev-proracunskih-sredstev-za-ohranjanje-in-spodbujanje-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-obcini-bistrica-ob-sotli-v-letu-2016 Preberi več...
11.03.2016 | JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2016 Javni razpis je objavljen na spletni strani: /za-obcane/razpisi/2016/javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-drustev-na-podrocju-turizma-v-obcini-bistrica-ob-sotli-v-letu-2016     Preberi več...
11.03.2016 | JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ NA PODROČJU SOCIALNO HUMANITARNIH NEPROFITNIH DEJAVNOSTI V LETU 2016 Javni razpis je objavljen na spletni strani: /za-obcane/razpisi/2016/javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-drustev-in-organizacij-na-podrocju-socialno-humanitarnih-neprofitnih-dejavnosti-v-letu-2016 Preberi več...
11.03.2016 | JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA LETNE PROGRAME IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ, KI SE NE SOFINANCIRAJO IZ DRUGIH JAVNIH RAZPISOV OBČINE BISTRICA OB SOTLI V LETU 2016 Javni razpis je objavljen na spletni strani: /za-obcane/razpisi/2016/javni-razpis-za-dodelitev-proracunskih-sredstev-za-letne-programe-in-dejavnosti-neprofitnih-organizacij-drustev-zdruzenj-in-drugih-institucij-ki-se-ne-sofinancirajo-iz-drugih-javnih-razpisov-obcine-bi Preberi več...
11.03.2016 | JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OTROŠKE IN MLADINSKE PROGRAME V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2016 Javni razpis je objavljen na spletni stran/za-obcane/razpisi/2016/javni-razpis-za-dodelitev-proracunskih-sredstev-za-otroske-in-mladinske-programe-v-obcini-bistrica-ob-sotli-v-letu-2016i: Preberi več...
10.03.2016 | JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2016 Javni razpis je objavljen na spletni strani:                            /za-obcane/razpisi/2016/razvoj-malega-gospodarstva-razpis-2016 Preberi več...
10.03.2016 | JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2016 Javni razpis je objavljen na spletni strani: /za-obcane/razpisi/2016/javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-drustev-na-podrocju-ljubiteljske-kulturne-dejavnosti-v-obcini-bistrica-ob-sotli-v-letu-2016 Preberi več...