Pomembne objave

11.03.2016 | JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2016 Javni razpis je objavljen na spletni strani: /za-obcane/razpisi/2016/javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-drustev-na-podrocju-turizma-v-obcini-bistrica-ob-sotli-v-letu-2016     Preberi več...
11.03.2016 | JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ NA PODROČJU SOCIALNO HUMANITARNIH NEPROFITNIH DEJAVNOSTI V LETU 2016 Javni razpis je objavljen na spletni strani: /za-obcane/razpisi/2016/javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-drustev-in-organizacij-na-podrocju-socialno-humanitarnih-neprofitnih-dejavnosti-v-letu-2016 Preberi več...
11.03.2016 | JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA LETNE PROGRAME IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ, KI SE NE SOFINANCIRAJO IZ DRUGIH JAVNIH RAZPISOV OBČINE BISTRICA OB SOTLI V LETU 2016 Javni razpis je objavljen na spletni strani: /za-obcane/razpisi/2016/javni-razpis-za-dodelitev-proracunskih-sredstev-za-letne-programe-in-dejavnosti-neprofitnih-organizacij-drustev-zdruzenj-in-drugih-institucij-ki-se-ne-sofinancirajo-iz-drugih-javnih-razpisov-obcine-bi Preberi več...
11.03.2016 | JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OTROŠKE IN MLADINSKE PROGRAME V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2016 Javni razpis je objavljen na spletni stran/za-obcane/razpisi/2016/javni-razpis-za-dodelitev-proracunskih-sredstev-za-otroske-in-mladinske-programe-v-obcini-bistrica-ob-sotli-v-letu-2016i: Preberi več...
10.03.2016 | JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2016 Javni razpis je objavljen na spletni strani:                            /za-obcane/razpisi/2016/razvoj-malega-gospodarstva-razpis-2016 Preberi več...
10.03.2016 | JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2016 Javni razpis je objavljen na spletni strani: /za-obcane/razpisi/2016/javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-drustev-na-podrocju-ljubiteljske-kulturne-dejavnosti-v-obcini-bistrica-ob-sotli-v-letu-2016 Preberi več...
10.03.2016 | JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2016 Javni razpis je objavljen na spletni strani: /za-obcane/razpisi/2016/javni-razpis-za-sofinanciranje-letnih-programov-sporta-v-obcini-bistrica-ob-sotli-v-letu-2016 Preberi več...
08.03.2016 | Priporočila ob čistilnih akcijah in Priporočila o ravnanju z azbestnimi odpadki ob čistilnih akcijah Spoštovani! Ker se bodo v spomladanskih mesecih kmalu pričele čistilne akcije, vam pošiljamo spletno povezavo na dvoje priporočil za varno delo ljudi, ki se bodo čistilnih akcij udeležili: Priporočila ob čistilnih akcijah http://www.nijz... Preberi več...
07.03.2016 | OBVESTILA ZA ČEBELARJE IN ŠIRŠO JAVNOST Posredujemo navodila Čebelarske zveze Slovenije: ČEBELE IN OPRAŠEVANJE TER   ZAGOTAVLJANJE ČEBELJIH PAŠ IN SAJENJE MEDOVITIH RASTLIN         Preberi več...
26.01.2016 | JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE BISTRICA OB SOTLI ZA LETO 2016 Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli  je na svoji 11. redni seji, dne  25. 01. 2016, sprejel Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli  za leto 2016  v prvi obravnavi, ter dal predlog proračuna v javno razpravo. Vsi zainteresirani lahko do  15. 02. 2016 ... Preberi več...