O projektu

Uspešno zaključen projekt »Ne pozabimo vasi«

 

Občina Bistrica ob Sotli je v okviru projekta »Ne pozabimo vasi«, katerega glavna nit je ohranjanje in promocija naravne in kulturne krajine Kunšperka in okoliških vasi, izvedla številne aktivnosti.  Med rezultati projekta je drevored ob lokalni cesti proti Klestjam in učna pot Kunšperk – Klestje, ki v osmih vsebinskih točkah povezuje naravne, zgodovinske in etnološke značilnosti območja.Skozi snovanje krožne pešpoti je bila očiščena trasa, urejena razgledna točka in počivališče, postavljene označevalne table in smerokazi, v začetnem delu poti v Bistrici pa postavljen enostavni objekt z otroškimi igrali.

Za popotnico ob obisku učne pešpoti je bil posnet predstavitveni film, v katerem je  zaobjeta vsebina, ki jo ponuja učna pot, kot tudi ostale značilnosti, ki jih ponuja bližnje okolje. V projektu je bila izdelana tudi spletna stran in ostale turistične informacije, ki bodo učno pot dodatno predstavile in obogatile.

Za lokalne udeležence so bile izvedene tridnevne delavnice, na temo tržnega komuniciranja skozi različne medijske kanale, izdelana pa je bila tudi strategija turističnega razvoja vasi Kunšperk, Polje pri Bistrici in Bistrica ob Sotli.

Dve leti trajajoč projekt »Ne pozabimo vasi«, sofinanciran iz evropskih sredstev RRP 2013-2015 »Razvoj regij«, je bil zaključen konec avgusta 2015.

 

PREDSTAVITVENI FILM UČNA POT KUNŠPERK- KLESTJE

http://www.bistricaobsotli.si/domov#prettyPhoto[video]/0/

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013 za obdobje 2012-2014, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.