Točka 8: NE POZABIMO VASI

Dragi popotniki, ustavite se še za trenutek na tej, tokrat zaključni točki sprehoda. Medse vas je sprejel iz dneva v dan bolj košat drevored Klestje, pred vami pa se širokogrudno razprostirata Kozjansko in Obsotelje v vsem svojem sijaju.

Zadihajte svež bistriški zrak in pogled pospremite še enkrat k zanimivostim v okolici: grad Kunšperk na naši strani meje si čez ravnico in onkraj meandrov reke Sotle podaja roke s hrvaškim Cesargradom, nase ponosno opozarja grad Podsreda, v bližini vas pozdravlja preprosti Sveti Križ, vidite lahko tudi znamenite romarske Svete gore in še in še.

Vse, kar vidi vaše oko, je tudi del varovanega območja in naravnega parka, kjer so na prvem mestu narava in ljudje, ki govorijo njen jezik. Vasi, ki ste jih prehodili, ponujajo še veliko več, njihova okolica, hribi, gozdovi, potoki, reke s pritoki, polja, sakralni objekti, kulturna dediščina, turistični ponudniki v bližini … vse to vas vabi, da zadnji košček te poti pravzaprav spremenite v pravi začetek.

Ne pozabimo vasi, saj znajo ravno ti majhni kraji prepričljivo pričarati vpogled v našo preteklost, živahno podeželsko življenje v njih pa nam vsem omogoča zdravo in svetlejšo prihodnost.

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013 za obdobje 2012-2014, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.