priloge

Na podlagi 98. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/07, ZLV-H, 45//08, 83/12 in 68/17), ima vsak kandidat, predstavnik kandidature in vsak volivec  pravico vložiti ugovor zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora.

 

Rok za vložitev ugovorov se izteče v ponedeljek, 19. 11. 2018 ob 24.00 uri.

 

Oseba, pooblaščena za sprejemanja vlog, je tajnik OVK, Polona Vahtarič in je dosegljiva na telefonski številki 031 283 057.