< Pomembne objave

Javni poziv za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije JP-OVE-01.

02.11.2023

  1. V okviru ukrepov za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo je Borzen v Uradnem listu RS št. 109/2023 dne 27. 10. 2023 objavil javni poziv za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije JP-OVE-01. Prijava na poziv je mogoča preko spletne aplikacije od 6. novembra 2023 od 8.00 ure dalje do zaključka javnega poziva, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do porabe sredstev.

Na podlagi Začasnega okvira za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini in Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE) je bila sprejeta Uredba o pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz obnovljivih virov. Na tej podlagi center za podpore družbe Borzen dodeljuje nepovratna sredstva za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter za shranjevanje električne energije in toplote.

Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za naložbe v nakup in vgradnjo novih proizvodnih naprav iz obnovljivih virov energije:

  • za proizvodnjo električne energije in toplote,
  • za proizvodnjo električne energije in toplote v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom električne energije in toplote.

Na javnem pozivu lahko kot upravičen subjekt sodeluje prijavitelj, ki je vpisan v poslovni register, izkazuje registrirano dejavnost glede električne energije ali toplote, in je hkrati:

  • pravna oseba,
  • zadruga,
  • fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost kar vključuje tudi status nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji in
  • samoupravna lokalna skupnost.

Izjemo v zvezi z izkazovanjem registracije dejavnosti glede proizvodnje električne energije zajemajo projekti, ki vključujejo proizvodne naprave, za katere iz soglasja za priključitev izhaja, da so priklopljene za namene samooskrbe.

Na voljo je 80 milijonov evrov sredstev, v okviru javnega poziva pa je glede na tipe naprav oziroma tehnologije določena višina sredstev za posamezen sklop tehnologij. 

 

 

Več na naslednji povezavi:

Borzen, d.o.o. > Domov > menu2 > Center za podpore proizvodnji zelene energije > Nepovratna sredstva

 

  1. Skupni sekretariat programa prav tako najavlja 2. javni razpis, ki bo odprt od 2. novembra 2023 do 29. marca 2024. Prvotno najavljen datum je bil spremenjen na pobudo skupnega sekretariata zaradi potrebe po analizi rezultatov prvega javnega razpisa glede razpoložljivih sredstev in specifičnih ciljev. Več informacij o razpisu bo objavljenih na spletni strani programa Interreg Podonavje,  link: Interreg Danube (interreg-danube.eu)

Zaradi zamika pri odprtju drugega razpisa smo premaknili organizacijo informativnega dne za potencialne prijavitelje v okviru 2. javnega razpisa. Nacionalni dogodek bo potekal 28. novembra 2023 v Ljubljani. Več informacij o vsebini in lokaciji dogodka ter o načinu prijave bo na voljo v prvi polovici novembra 2023.

  1. Na naslednji povezavi najdete napovedan javne razpise ministrstva za infrastrukturo:

2023-09-19-Nacrtovane-financne-spodbude-Ministrstva-za-okolje-podnebje-in-energijo_september.xlsx (live.com)