< Pomembne objave

JAVNI RAZPIS kandidacijskega postopka za volitve organov in funkcionarjev PGD Bistrica ob Sotli za mandatno obdobje od 2023 do 2028

09.01.2023

Kandidacijska komisija PGD Bistrica ob Sotli objavlja JAVNI RAZPIS kandidacijskega postopka za volitve organov in funkcionarjev PGD Bistrica ob Sotli za mandatno obdobje od 2023 do 2028 

 

RAZPIS - VOLITVE 2023-2028 VLOGA ZA KANDIDATURO