< Pomembne objave

Obvestilo o posebnih oblikah glasovanja - lokalne volitve 2022

11.11.2022

Spoštovani,

na spletni strani Občine Bistrica ob Sotli so objavljeni obrazci o posebnih oblikah glasovanja (glasovanje po pošti in glasovanje na domu)

https://www.bistricaobsotli.si/volitve-20221

DODATNA POJASNILA O POSEBNIH OBLIKAH GLASOVANJA:

GLASOVANJE NA DOMU: 

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, sporočijo Občinski volilni komisiji, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu. Zahtevo za glasovanje na domu je potrebno sporočiti Občinski volilni komisiji najkasneje do 16. 11. 2022. Po sklepu Državne volilne komisije št. 041-5/2022-2 z dne 3. 2. 2022 je potrebno obvestilu priložiti ustrezno zdravniško potrdilo (vsaka pisna potrditev zdravnika, npr. elektronska pošta, iz katere izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču).

Na domu lahko glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji, pod pogojem, da o tem obvestijo volilno komisijo najpozneje do vključno 16. 11. 2022 in da obvestilu priložijo ustrezno dokazilo (izvid ali SMS o pozitivnem testu).

GLASOVANJE PO POŠTI

Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želijo glasovati po pošti, na območju Republike Slovenije, to sporočijo OVK, najkasneje do 9. 11. 2022. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo OVK do 9.11.2022 in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Volivci, ki so v izolaciji, najpozneje 10 dni pred dnevom glasovanja (9.11.2022) lahko glasujejo po pošti v kolikor OVK predložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).