< Pomembne objave

POPIS ŠKODE

16.06.2022

Občina Bistrica ob Sotli poziva občane, ki so 02.06.2022 v neurju s točo in poplavami utrpeli škodo na kmetijskih zemljiščih (ne na pridelkih) in stavbah, da le to prijavijo od 20.06.2022 do 29.06.2022 na predpisanih obrazcih, in sicer:

    Obrazec 1 – Ocena škode na kmetijskem zemljišču (poškodovano zemljišče zaradi plazenja, od mulja in kamenja, ipd. – škoda na kmetijskih pridelkih se ne ocenjuje!)

    Obrazec 3 – Ocena škode na stavbah – uničen objekt

    Obrazec 4 – Ocena delne škode na stavbah

 Izpolnjene obrazce s priloženimi fotografijami nastalih poškodb pošljite na naslov Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, ali jih oddajte osebno vsak dan v času uradnih ur na sedežu Občine Bistrica ob Sotli.

Po oddanih prijavah bo občinska komisija z ogledom na terenu ocenila prijavljeno škodo po metodologiji za ocenjevanje škode po metodologiji za ocenjevanje škode po neurju.

Dodatne informacije lahko vsak dan v času poslovanja občine dobite na telefonski številki 03/800 15 00 ali pišite na mail: obcina@bistricaobsotli.si

 

obrazec-1 obrazec-3 obrazec-4