< Pomembne objave

Stik z Agencijo za kmetijske trge

12.04.2022

Spoštovani,

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pošilja Odločbe o finančni pomoči za odpravo posledic škode zaradi pozebe v letu 2021:

https://www.gov.si/novice/2022-04-07-odlocbe-o-financni-pomoci-za-odpravo-posledic-skode-zaradi-pozebe-v-letu-2021/

V kolikor imate vprašanje glede vaše vloge, lahko kontaktirate klicni center ARSKTRP  01 580 77 92, ali pisno vprašanje pošljete na: skt-pomoci.aktrp@gov.si