< Pomembne objave

SUŠA 2022 - ZAČETEK ZBIRANJA VLOG OŠKODOVANCEV ZARADI SUŠE NA KMETIJSKIH PRIDELKIH

24.08.2022

Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 844-18/2022-13 – DGZR z dne 12. 8. 2022, začenja Občina Bistrica ob Sotli z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2022.

Oškodovanci dostavijo izpolnjene vloge na obrazcu št. 2 v sprejemno pisarno Občine Bistrica ob Sotli v času uradnih ur in sicer do vključno 23.9.2022 do 13.00 ureObrazec se nahaja v priponki, lahko pa ga dvignete tudi v sprejemni pisarni Občine Bistrice ob Sotli.

Po prejemu vlog bo občinska komisija opravila terenske oglede in do roka posredovala informacije državnim institucijam. 

Obrazec mora biti podpisan in mora obvezno vsebovati naslednje podatke:

  • Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
  • Davčna številka nosilca
  • Naslov nosilca
  • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen na datum 31.05.2022, ni upravičen do državne pomoči.
  • GERK – številka GERK-a
  • VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
  • POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti
  • POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u.

Poleg vseh zahtevanih podatkov na Obrazcu 2 pri nosilcu pripišite prosim tudi vašo telefonsko številko.

kmetijske-kulture obrazec2 obrazec2 sklep-ocenjevanje-susa-2022-220816-134924