< Pomembne objave

VABILO - JAVNI POZIV ZA VSTOP V LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO V REGIJI POSAVJE V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2021-2027

16.01.2023

Obveščamo vas, da je Regionalna razvojna agencija Posavje na podlagi Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, UL RS, št. 161/22, z dne 23. 12. 2022 in Sklepa sveta regije Posavje št. 97/III, z 97. redne seje, z dne 02. 12. 2021, objavila:

JAVNI POZIV ZA VSTOP V LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO V REGIJI POSAVJE V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2021-2027

Vabimo vso zainteresirano javnost na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Radeče, Sevnica in Mestne občine Krško k včlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2021-2027. Lokalna akcijska skupina (v nadaljevanju LAS) bo vzpostavljena kot javno-zasebno partnerstvo za območje regije Posavje z namenom izvajanja pristopa:

  • LEADER - lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, ki ga podpira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in
  • CLLD- lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, ki ga podpiraEvropski sklad za regionalni razvoj.

Javni poziv in pristopna izjava za vstop v članstvo se nahajata na povezavi: »Programsko obdobje 2021-2027« (las-posavje.si)

Novica je dostopna tudi na Facebook strani LAS Posavje: https://www.facebook.com/lasposavje 

 

Vabimo vas, da nam posredujete pristopno izjavo za včlanitev in da to sporočilo posredujete vsem, za katere menite, da bi jih članstvo v LAS zanimalo.

 

Dodatne informacije lahko pridobite na:  

RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško, in sicer:

- vsak delovnik med 9. in 14. uro po telefonu:

•             07 488 10 43 (Lucija Avguštin)

•             07 488 10 47 (Špela Sečnik)

•             07 488 10 52 (Nataša Kežman)

- po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si