< Pomembne objave

ZAGOTAVLJANJE TOPLEGA OBROKA ZA UČENCE IN DIJAKE, ZA KATERE JE V ČASU ZAOSTRENIH EPIDEMIOLOŠKIH RAZMER ORGANIZIRANO IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

06.11.2020

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, številka 6030-1/2020/88 v zvezi z zadevo Zagotavljanje toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo, bo Občina Bistrica ob Sotli prevzela organizacijo toplega obroka za učence in dijake s prebivališčem v občini Bistrica ob Sotli. Organizacijo toplega obroka prevzame lokalna skupnost, obroke pa bo pripravljala osnovna šola.

Kriterij za upravičenost do brezplačnega toplega obroka je naslednji:

Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo, le-ta pa za učence, ki so prijavljeni na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v CEUVIZ. Srednje šole zbrane podatke o prijavah posredujejo občini, ki na podlagi zbranih potreb dijakov organizira pripravljanje in distribucijo toplega obroka na nivoju občine (določi šolo ali šole za pripravo prehrane za dijake, dogovori distribucijo in prevoz prehrane za dijake, poskrbi za obveščanje dijakov…).

S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občine in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Več informacij je objavljenih v prilogi:

 

 

TOPLI OBROK - POUK NA DALJAVO