< Prireditve in dogodki

TEHNIKE SPROŠČANJA

27.01.2023

UTŽO Bistrica ob Sotli

Petek od 27. 1. 2023 ob 9. uri (pred vadbo)

Tehnike sproščanja z Magdo Sep

V Knjižnici Bistrica ob Sotli. Obvezne predhodne prijave.