Povezave

Zuristično društvo Bistrica ob Sotli.

http://www.td.bistricaobsotli.si/

 

Svete gore:

http://www.svetegore.si/

 

Kozjanski park:

http://kozjanski-park.si/

 

Natura 2000:

http://www.osbistricaobsotli.si/

 

Osnovna šola Bistrica ob Sotli:

http://www.osbistricaobsotli.si/

 

Vrtec Bistrica ob Sotli:

http://www.vrtecosbos.si/

 

Ministrstvo za gopodarski razvoj in tehnologijo:

http://www.mgrt.gov.si/

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013 za obdobje 2012-2014, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.