Civilna zaščita

V prilogi objavljamo Javno naznanilo za predstavitev:

- Predloga načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini  Bistrica ob Sotli  - 2017 (ver 1.0)

- Delnega načrta ZIR ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v občini Bistrica ob Sotli  - 2016

- Delnega načrta ZIR ob nesreči zrakoplova v občini Bistrica ob Sotli  - 2016

2016 - nacrt-zir-ob-nesreci-zrakoplova-bistrica-10-sprejet 2016 -javno-naznanilo-pojav-nevarnih-bolezni-zivali 2016 - javno-naznanilo-zrakoplov 2016 - delni-nacrt-zir-ob-pojavu-posebno-nevarnih-bolezni-zivali-sprejet 2017 - javna-predstavitev-predloga-nacrta-zascite-in-resevanja-ob-pojavu-epidemije-oziroma-pandemije-nalezljive-bolezni-pri-ljudeh-v-obcini-bistrica-ob-sotli-ver-10 2017 - nacrt-zir-ob-pojavu-epidemije-oziroma-pandemije-nalezljive-bolezni-pri-ljudeh-v-obcini-bistrica-ob-sotli-ver-10