Razpisi

razpis-podelitev-obcinskih-priznanj-2017

2017

izjava-o-komulaciji-pomoci-samozaposlitev izjava-o-komulaciji-pomoci-nova-zaposlitev prijavni-obrazci-gospodarstvo-2017 razpisna-dokumentacija-gospodarstvo-2017 jr-gospodarstvo-2017

JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Bistrica ob Sotli v letu 2017

vloga-kmetovalci vloga-kmetovalci vloga-drustva vloga-drustva jr-kmetijstvo-2017

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ NA PODROČJU SOCIALNO HUMANITARNIH NEPROFITNIH DEJAVNOSTI V LETU 2017

3-obrazci 3-obrazci 2-razpisna-dokumentacija 2-razpisna-dokumentacija 1-razpis

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2017

3-obrazci 3-obrazci 2-razpisna-dokumentacija 2-razpisna-dokumentacija 1-razpis

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OTROŠKE IN MLADINSKE PROGRAME V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2017

3-obrazci 3-obrazci 2-razpisna-dokumentacija 2-razpisna-dokumentacija 1-razpis

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA LETNE PROGRAME IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ, KI SE NE SOFINANCIRAJO IZ DRUGIH JAVNIH RAZPISOV OBČINE BISTRICA OB SOTLI V LETU 2017

3-pripomocek 3-pripomocek 2-razpisna-dokumentacija 2-razpisna-dokumentacija 1-razpis

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2017

3-obrazci 3-obrazci 2-razpisna-dokumentacija 2-razpisna-dokumentacija 1-razpis

JAVNI JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2017

3-obrazci 3-obrazci 2-razpisna-dokumentacija 2-razpisna-dokumentacija 1-razpis-turizem

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nakupa in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Bistrica ob Sotli za leto 2017

vloga-za-sofinanciranje-nakupa-in-vgradnje-male-komunalne-cistilne-naprave-v-obcini-bistrica-ob-sotli-za-leto-2017 razpis-2017

2016

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA IN VGRADNJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI BISTRICA OB SOTLI ZA LETO 2016

razpisi/2016/razpis-mkcn.doc razpisi/2016/vloga-mkcn.doc

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2016

razpisi/2016/obrazci2.doc razpisi/2016/razpis-turizem.docx razpisi/2016/razpisna-dokumentacija1.docx

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2016

razpisi/2016/obrazci.docx razpisi/2016/razpis.doc razpisi/2016/razpisna-dokumentacija.doc

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2016

razpisi/2016/obrazci1.docx razpisi/2016/razpis-sport.doc razpisi/2016/razpisna-dokumentacija.docx

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ NA PODROČJU SOCIALNO HUMANITARNIH NEPROFITNIH DEJAVNOSTI V LETU 2016

razpisi/2016/obrazci.doc razpisi/2016/razpis-humanitar.docx razpisi/2016/razpisna-dokumentacija1.doc

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA LETNE PROGRAME IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ, KI SE NE SOFINANCIRAJO IZ DRUGIH JAVNIH RAZPISOV OBČINE BISTRICA OB SOTLI V LETU 2016

razpisi/2016/pripomocek.docx razpisi/2016/razpis-ostala-drustva.docx razpisi/2016/razpisna-dokumentacija2.doc

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OTROŠKE IN MLADINSKE PROGRAME V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2016

razpisi/2016/obrazci3.doc razpisi/2016/razpis-mladi1.docx razpisi/2016/razpisna-dokumentacija4.doc

JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Bistrica ob Sotli v letu 2016

razpisi/2016/jr-kmetijstvo-2016.doc razpisi/2016/obrazec-vloga-2016-drustva.doc razpisi/2016/vloga-izvajalci-storitev.doc razpisi/2016/vloga-kmetovalci.doc

2015

SOFINANCIRANJE NAKUPA IN VGRADNJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV ZA LETO 2015

VLOGA ZA SOFINANCIRANJE MKČN JAVNI RAZPIS - MKČN

LJUBITELJSKA KULTURA - RAZPIS 2015

OBRAZCI RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS

OTROŠKI IN MLADINSKI PROGRAMI - RAZPIS 2015

OBRAZCI RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS

PROGRAMI TURISTIČNIH DRUŠTEV-RAZPIS 2015

OBRAZCI RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS

SOCIALNO HUMANITARNI PROGRAMI- RAZPIS 2015

RAZPISNA DOKUMENTACIJA OBRAZCI JAVNI RAZPIS

PROGRAMI OSTALIH DRUŠTEV - RAZPIS 2015

JAVNI RAZPIS OBRAZCI RAZPISNA DOKUMENTACIJA