Razpisi

2019

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI ZA LETO 2019

JAVNI RAZPIS 2019 vloga-investicije vloga - nova delovna mesta in samozaposlovanje

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nakupa in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Bistrica ob Sotli za leto 2019

Navodila OKP-ja, ki jih je potrebno upoštevati glede MKČN.

razpis-20191 vloga-20191

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2019

1-razpis-kultura 2-razpisna-dokumentacija 3-obrazci

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ NA PODROČJU SOCIALNO HUMANITARNIH NEPROFITNIH DEJAVNOSTI V LETU 2019

1-razpis-humanitar 2-razpisna-dokumentacija1 3-obrazci

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OTROŠKE IN MLADINSKE PROGRAME V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2019

1-razpis-mladi 2-razpisna-dokumentacija2 3-obrazci1

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA LETNE PROGRAME IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ, KI SE NE SOFINANCIRAJO IZ DRUGIH JAVNIH RAZPISOV OBČINE BISTRICA OB SOTLI V LETU 2019

1-razpis-ostali 2-razpisna-dokumentacija3 3-pripomocek

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2019

1-razpis-sport 2-razpisna-dokumentacija 3-obrazci1

JAVNI JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2019

1-razpis-turizem 2-razpisna-dokumentacija1 3-obrazci2

JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Bistrica ob Sotli v letu 2019

jr-kmetijstvo-2019 vloga-drustva vloga-kmetovalci