Razpisi

2020

JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Bistrica ob Sotli v letu 2020

jr-kmetijstvo-2020 vloga-drustva vloga-kmetovalci

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2020

1-razpis-kultura 2-razpisna-dokumentacija 3-obrazci

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ NA PODROČJU SOCIALNO HUMANITARNIH NEPROFITNIH DEJAVNOSTI V LETU 2020

1-razpis-humanitar 2-razpisna-dokumentacija1 3-obrazci

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OTROŠKE IN MLADINSKE PROGRAME V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2020

1-razpis-mladi 2-razpisna-dokumentacija2 3-obrazci1

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA LETNE PROGRAME IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ, KI SE NE SOFINANCIRAJO IZ DRUGIH JAVNIH RAZPISOV OBČINE BISTRICA OB SOTLI V LETU 2020

1-razpis-ostali 2-razpisna-dokumentacija3 3-pripomocek

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2020

1-razpis-sport 2-razpisna-dokumentacija 3-obrazci1

JAVNI JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI V LETU 2020

1-razpis-turizem 2-razpisna-dokumentacija1 3-obrazci2