Občinska uprava

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE
 
OKOLJE IN PROSTOR
 
Ana BERCKO, dipl.upr.org.
Tel: 03/800 15 13
 
E-pošta:ana.bercko@bistricaobsotli.si
 
 
FINANCE
 
Lidija CENTRIH, dipl.ekon.
Tel: 03/800 15 12
 
E-pošta:lidija.centrih@bistricaobsotli.si
 
 
URAD ŽUPANA
 
Polona VAHTARIČ, PTT tehnik
Tel: 03/800 15 00
 
E-pošta:obcina@bistricaobsotli.si