Splošni akti občine

Osnovni akti

Statut občine Bistrica ob Sotli  (Uradni list RS, št.  25/13, 74/16, 82/16)

Poslovnik Občinskega sveta občine Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 25/13, 74/16, 82/16)

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 81/16)

Odlok o organizaciji občinske uprave Občine Bistrica ob Sotli  (Uradni list RS, št. 91/01, 10/02 in  23/15)

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli  (Uradni list RS, št. 114/03, 23/7 in 22/08)

Proračun občine

Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2015 (Uradni list RS, št. 41/16)

Predlog Odloka o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2017

- 1. obravnava:

Sklep o javni obravnavi proracuna za leto 2017

obrazlozitve-proracuna-za-leto-2017odlok-o-proracunu-2017 predlog-proracuna-2017-v-1-obravnavi-i-splosni-del-prihodkipredlog-proracuna-2017-v-1-obravnavi-i-splosni-del-odhodkipredlog-proracuna-2017-v-1-obravnavi-ii-posebni-del-odhodkipredlog-proracuna-v-1-obravnavi-iii-nacrt-razvojnih-programov-2017-2020

 

 

 

 

 

 

 

- 2. obravnava:

obcinski-svet/gradivo-17-redna-seja/i-splosni-del-proracuna-odhodki-2017.pdf obcinski-svet/gradivo-17-redna-seja/i-splosni-del-proracuna-prihodki-2017.pdf obcinski-svet/gradivo-17-redna-seja/ii-posebni-del-proracuna-odhodki-2017.pdf obcinski-svet/gradivo-17-redna-seja/iii-nacrt-razvojnih-programov-2017-2020.pdf obcinski-svet/gradivo-17-redna-seja/letni-program-kulture-2017.doc obcinski-svet/gradivo-17-redna-seja/letni-program-prodaje-obcinskega-premozenja-2017.doc obcinski-svet/gradivo-17-redna-seja/lps-2017.docx obcinski-svet/gradivo-17-redna-seja/obrazlozitve-proracuna-za-leto-2017-2-obravnava.doc obcinski-svet/gradivo-17-redna-seja/odlok-o-proracunu-2017.doc obcinski-svet/gradivo-17-redna-seja/predlog-sklepa-2017.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proračun občine Bistrica ob Sotli za leto 2016 (Uradni list RS, št. 17/16)

Polletno finančno poročilo

 

 

ARHIV PRORAČUNOV       občine Bistrica ob Sotli

ARHIV ZAKLJUČNIH RAČUNOV občine Bistrica ob Sotli

Drugi akti

Na povezavi je register vseh predpisov Občine Bistrica ob Sotli s spremembammi, dopolnitvami ter popravki, ki so bili sprejeti na Občinskem svetu občine in objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, od  27. 11. 1998 dalje.

V priloženi PDF datoteki se lahko vrši vpogled v celotne vsebine vseh sprejetih in objavljenih predpisov Občine Bistrica ob Sotl:

SEZNAM OBJAV