Svetovanje

 

ENERGETSKO SVETOVANJE

Energetsko - svetovalna pisarna ENSVET
Energetsko - svetovalna pisarna ENSVET nudi občanom brezplačne energetske nasvete o učinkoviti rabi energije (URE) in uporabi obnovljivih virov energije (OVE). Na ta način pripomore k varovanju okolja, k zmanjšanju stroškov za energijo in prihrankom ter povečanemu zadovoljstvu in ugodju bivanja.

Pot do brezplačnega energetskega nasveta je zelo preprosta. Ko se odločite za obisk v energetsko svetovalni pisarni, pokličite po telefonu in se prijavite za razgovor.

Naslov: Bistica ob Sotli 17,3256 Bistrica ob Sotli,
Svetovalka: Simoneta ŽOGAN (Vodja pisarne)

 

Lokacija svetovanja: OBČINA BISTRICA OB SOTLI
Tel. naročanje: med delavniki od 9.00 do 13.00 ure na telefon 03 800 15 00
Svetovanje: po predhodnem dogovoru, vsako drugo sredo v mesecu od 12. 00 do 14.00 ure v prostorih Občine Bistrica ob Sotli

 

 

SVETOVALNA PISARNA V OKVIRU PROJEKTA »UČINKOVITO ČIŠČENJE ODPADNIH VODA ZA OHRANJANJE VODNIH VIROV – VARUJ VODO«

 

Svetovalna pisarna bo delovala od 11. 6. 2018 do 5. 6. 2020 (čas trajanja projekta) in še tri leta po koncu projekta do vsaj 30. 6. 2023.

Okvirno je predvideno, da bo svetovalna pisarna delovala 2 uri/mesec v občini  Bistrica ob Sotli.

 izvajale se bodo naloge ::

-        informiranje in svetovanje prebivalcem razpršene poselitve, ki niso priključeni na javno kanalizacijo in so ali bodo lastniki individualnih malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE,

-        osveščanje uporabnikov (prebivalcev) o učinkovitem obratovanju MKČN, z namenom izboljševanje učinka čiščenja, varovanja okolja in naravnih virov (vodovarstvena območja, vodotoki, vodonosniki, habitati, biodiverziteta,…),

-        predstavitvene delavnice in izobraževanja o učinkovitem upravljanju MKČN do 50 PE (priprava vsebin o problematiki čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju razpršene gradnje in o problematiki ravnanja na vodovarstvenih območjih),

-        prikaz primerov dobrih praks za nadaljnje aplikacije na območju LAS.

 

 

 

clanek-december-2018 soncne-elektrarne-za-samooskrbo