Zbirni center za ločene odpadke

Zbirni center Bistrica ob Sotli je odprt vsako 1. in 3. soboto v mesecu, med 9. in 13. uro. Lahko se zgodi, da je v izjemnih primerih te dni zaprt, kar bomo sprotno obveščali.

V skladu z navodili OKP-ja lahko občani v centru brezplačno oddajate samo sortirane odpadke iz gospodinjstev, katerih količina je prevelika za redni odvoz, oziroma take, ki jih redno ne odvažajo.