< Pomembne objave

POBUDE ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA - OPP, OPN

12.08.2019

Občina Bistrica ob Sotli je pričela s postopkom izdelav Strokovnih podlag za občinski prostorski plan in za občinski prostorski načrt Občine Bistrica ob Sotli. Obrazci za Pobudo za spremembo namenske rabe prostora so na voljo v tajništvu občine oziroma na spodnjih povezavah.

V kolikor imate pobudo ali potrebo za spremembo namenske rabe na vaših parcelah,  oddajte izpolnjen obrazec v tajništvu  ali podpisanega pošljite  po elektronski pošti.

Pobude zbiramo do 30. septembra 2019.