< Pomembne objave

Poziv k odstranjevanju vegetacije in prenehanju odlaganja odpadkov ter deponiranja na vodnih in priobalnih zemljiščih

06.11.2018

poziv