< Pomembne objave

TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA

13.02.2019

Številka računa za nakazilo turistične in promocijske takse

S 1.1.2019 se skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma uveljavlja določilo glede pobiranja in odvajanja promocijske takse. Na osnovi sprejetega Odloka o turistični taksi v Občini Bistrica ob Sotli  (Ur. l. RS, št.72/2018) znaša turistična taksa 1,20 EUR in promocijska taksa 0,30 EUR. Tako se od 1.1.2019 gostu skupno zaračuna 1,50 EUR.

Nakazilo zavezanca občini
Po pojasnilu Ministrstva za finance, zavezanci turistično in promocijsko takso nakazujejo v skupnem znesku, NA ŠTEVILKO RAČUNA 0134 9845 0000 048,

sklic 19 davčna št. zavezanca  - 07129.

 

Razporejanje takse bo po pooblastilu izvajala UJP. Prvo nakazilo na ta račun se izvede v februarju za plačilo turistične in promocijske takse za januar. Rok za nakazovanje turistične takse ostaja nespremenjen, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.

 

Vsa nakazila za turistično takso za nazaj, se plačujejo na star transakcijski račun.

Pravne podlage:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3540/odlok-o-turisticni-taksi-v-obcini-bistrica-ob-sotli

 

zakon-o-spodbujanju-turizma