< Prireditve in dogodki

BUDNICA

01.05.2017 - 01.05.2017

Prvomajski budnici Godbe ORLICA boste lahko prisluhnili:

ob 7.00 uri v Podsredi,

ob 7.45 uri v Kozjem in 

ob 8.45 v Bistrici ob Sotli.