< Pomembne objave

AKTUALNI RAZPIS RRA POSAVJE

23.01.2018

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA PRIJAVO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH V OKVIRU ENOTNE REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME ZA POSAVSKO STATISTIČNO REGIJO V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

 

https://www.rra-posavje.si/aktualni-razpis.html