Pomembne objave

1
13.11.2018 | OBVESTILO Zaradi nepredvidene odsotnosti gostov, se prestavi odprtje obnovljenega odseka regionalne ceste Dekmanca - Bistrica ob Sotli, ki je bilo predvideno v sredo, 14. novembra 2018, ob 15. uri  na parkirišču ob vstopu v Bistrico ob Sotli. O novem datumu vas bomo obvestili takoj, ko... Preberi več...
06.11.2018 | Poziv k odstranjevanju vegetacije in prenehanju odlaganja odpadkov ter deponiranja na vodnih in priobalnih zemljiščih Preberi več...
06.09.2018 | NOVI PREDPISI na področju urejanja prostora in gradnje objektov S 1.6.2018 so stopili v veljavo novi predpisi na področju urejanja prostora in gradnje objektov: Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti.   Vsebino naštetih predpisov najdete na spletnem naslovu: http://www.mop.gov... Preberi več...
19.06.2018 | S 1. 6. 2018 NOVOSTI NA PODROČJU GRADITVE OBJEKTOV Zakon o urejanju prostora - ZAČETEK UPORABE 1.6.2018 Gradbeni zakon - ZAČETEK UPORABE 1.6.2018 Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti - ZAČETEK UPORABE 1.6.2018   Gradivo je na voljo na spodnjih povezavah:   http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in... Preberi več...
10.11.2017 | Slovenski med IZBERITE MED VIŠJE KAKOVOSTI   Dandanes imamo potrošniki možnost nakupa različnih živil. Vse bolj pa smo pozorni na način pridelave in kakovost živil, ki jih uživamo. Slovenija ima zelo majhno samooskrbo s hrano in po večini smo odvisni od uvoza živil.... Preberi več...
08.11.2016 | VSE KAR MORATE VEDETI O MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAVAH 12.10.2016 Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, se je konec leta 2015 spremenila zakonodaja in sicer predvsem na področju MKČN in greznic. Na povezvavi so Informacije  podjetja OKP d.o.o.,  Rogaška Slatina: http://www.okp.si/index_MKCN-info.php Preberi več...
09.12.2015 | UGOTAVLJANJE, PREPREČEVANJE IN ZATIRANJE BOLEZNI MODRIKASTEGA JEZIKA PRI GOVEDI, DROBNICI IN PROSTOŽIVEČIH PREŽVEKOVALCIH V OBORAH Preberi več...
23.10.2015 | SPREMEMBA DELOVNEGA ČASA POGODBENE POŠTE Preberi več...
1