< Pomembne objave

S 1. 6. 2018 NOVOSTI NA PODROČJU GRADITVE OBJEKTOV

19.06.2018

Zakon o urejanju prostora - ZAČETEK UPORABE 1.6.2018

Gradbeni zakon - ZAČETEK UPORABE 1.6.2018

Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti - ZAČETEK UPORABE 1.6.2018

 

Gradivo je na voljo na spodnjih povezavah:

 

http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/prostor/nova_prostorska_in_gradbena_zakonodaja/

 

http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/prostor/nova_prostorska_in_gradbena_zakonodaja/pravilnik_o_podrobnejsi_vsebini_dokumentacije_in_obrazcih_povezanih_z_graditvijo_objektov_seznam_prilog/