POSAVSKA ŠPAJZA

V okviru projekta »Posavska špajza« je občina Bistrica ob Sotli uredila in vzpostavila manjši pokriti prostor za »tržnico« in nabavila potrebno opremo (hladilne vitrine, stojnice, šotor). Urejen prostor bo vplival na izboljšanje pogojev za življenje ob meji in gospodarski ter turistični razvoj območja.

S tem, ko bodo imeli prebivalci večjo možnost neposrednega stika na relaciji ponudnik/kupec/turist, večjo možnost izmenjave izkušenj in priložnost za druženje. Naložba bo večala tudi okoljsko ozaveščenost in dvigovala socialno pravičnosti med prebivalstvom. Z obnovami so vzpostavljeni tudi pogoji za dodatno spodbujanje trženja tudi ekološko pridelane hrane, s čimer se povečajo zaposlitvene možnosti v kmetijstvu, dvig zavesti o pomembnosti pridelave varne hrane ter nedvomno kvaliteta življenja.

Prostori, namenjeni promocijskim aktivnostim lokalnih ponudnikov ter pripadajoča oprema bodo na eni strani odpirali nove možnosti za ponudnike in na drugi strani omogočili obiskovalcem, da spoznajo celovito ponudbo našega in sosednjih krajev.

Ponudniki iz občine Bistrice ob Sotli imajo tako možnost promocije in prodaje v prostorih in na stojnicah. Prostor je odprt po potrebi oz. ob vseh večjih dogodkih, sejmih in prireditvah v občini.

Občina Bistrica ob Sotli je želela s projektom vzpostaviti tržnično prodajo, ki je v taki obliki do sedaj ni imela. Prebivalci so dobili možnost kupovanja domačih produktov, s tem smo hkrati pomagali lokalnim pridelovalcem domače pridelane hrane in ostalih domačih produktov, da je omogočeno neposredno trženje, promocija in ponudba tako domačim, kot drugim obiskovalcem regije.

Lokalni produkti predstavljajo pomemben turistični potencial, prav tako pa se bo povečevala sedaj nizka stopnja samooskrbe s kmetijskimi proizvodi in drugimi izdelki.

S povečanjem povpraševanja in prodaje spodbujamo proces ohranjanja oziroma povečevanja števila tržno usmerjenih kmetij, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter druge rokodelske in obrtne dejavnosti.