ZELENA DOŽIVETJA POSAVJA - ReviZen

 

logotip_MGRT.jpg  Logo ESRR barven.jpg       LAS logo barven.jpg

 

 

MEDIJI O NAS:  Predstavili regijski projekt ReviZEN - Zelena doživetja Posavja

 

 

Povzetek in namen projekta:

V Posavju urbana območja potrebujejo revitalizacijo, oživitev, privlačnost in vpeljavo novega programa interpretacij, ki bo predstavljal nov inovativen turistični produkt.

Projekt Zelena doživetja Posavja nadgrajuje turistično znamkoPosavje polno priložnosti. Zajema ozelenitev posameznih urbanih območij Posavja s pomočjo tradicionalnih vrst, kar bo izvedeno z zasaditvijo različnih rastlinskih vrst in dreves. Nastale bodo nove interpretacijske točke, ki povezujejo naravo, kulturno dediščino, igrifikacijo, urbana območja, predvsem pa prebivalce in jih nadgradili v program interpretacij. Na ta način sledimo viziji SLR, Dinamična, povezana in privlačna skupnost ter sloganu Slovenije, kot zelene, aktivne in zdrave dežele.

 

Projektni partnerji:

Vodilni partner: Občina Krško, ostali partnerji: Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Občina Bistri a ob Sotli, Občina Radeče, Galerija Božidar Jakac, Center za podjetništvo in turizem Krško

 

Način financiranja:

Operacijo ReviZen sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Skupna vrednost projekta: 204.160,69 EUR od tega Občina Krško: 86.483,92 EUR.

Obdobje izvajanja: 01.11.2017 do 30.10.2019

 

Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.siin LAS: http://www.las-posavje.si

Cilji operacije:

a)      Revitalizirati urbana območja z zelenimi vsebinami, ki povečujejo biotsko pestrost

b)      Povezati in aktivirati ljudi, ki živijo in delajo na urbanih območjih

c)      Usposobiti akterje turističnih storitev in druge deležnike

d)      Ozavestiti prebivalce o pomenu varovanja narave

e)      Nadgraditi Posavje polno priložnosti z novim turističnim produktom

f)       Povezati nov sonaravni turizem z obstoječo ponudbo v celovito barvno zgodbo Posavja

Rezultati operacije:

1       1 izdelan načrt izvedbe revitalizacij in načrt upravljanja v urbanih območij

2       14 atraktivno revitaliziranih urbanih območij

3       8 oblikovanih interpretacijskih točk in 3 programi interpretacij

4       3 izvedena usposabljanja za pridobitev znanja na področju rastlinskih vrst in programov interpretacij

5       18 izvedenih igrificiranih delavnic in dogodkov

6       1 razvit nov inovativen turistični produkt

7       1 nadgrajena obstoječa ponudba in z njo Posavje polno priložnosti

8       1 izvedena novinarska konferenca